25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Telewizory
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników LG E2240TDzięki nieocenionej bazie danych, 13 opinii o Telewizory LG E2240T, Diplotop porównuje Telewizory LG E2240T z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla LG E2240T.

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne Telewizory - LG
Najlepsze produkty Telewizory - LG
Lista marek i producentów
ACER
AKAI
BRANDT
DAEWOO
GRUNDIG
HAIER
HITACHI
JVC
LG
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
SAMSUNG
SCOTT
SHARP
SONY
THOMSON
TOSHIBA
Znajdź najlepsze produkty
Telewizory
Projektory kina domowego
Odtwarzacze DVD
Odtwarzacze Blu-ray
Przenośne odtwarzacze DVD
Nagrywarki DVD
Naziemna telewizja cyfrowa
Piloty
Wzmacniacze do kina domowego
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o LG E2240T

Użytkownicy LG E2240T uważają, że jest bardzo przyjazny użytkownikowi.Użytkownicy uważają, że produkt jest bardzo niezawodny., Użytkownicy niemalże są zgodni w tej kwestii. Jeśli chcesz się upewnić, że LG E2240T spełnia wszystkie Twoje wymagania – wykorzystaj doświadczenie innych użytkowników Diplofix.

Produkt jest uważany przez użytkowników za dużo bardziej wydajny niż produkty konkurencyjne., W tej kwestii użytkownicy są jednomyślni. Produkt otrzymał bardzo dobrą ocenę w kategorii cena/jakość Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LG E2240T (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp).
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
9 Funkcje panelu sterowania Przyciski na panelu przednim E1940T/E2040T/E2240T/E2340T Przycisk MENU OSD zablokowane/odblokowane Funkcja ta umoliwia blokowanie bieàcych ustawie sterowania, tak aby nie mogy byç zmienione nieumyÊlnie. NaciÊnij przycisk MENU i przytrzymaj przez kilka sekund. Powinien si´ pojawiç komunikat "OSD zablokowane". W kadej chwili moesz odblokowaç przyciski sterujàce menu ekranowego, naciskajàc i przytrzymujàc przez kilka sekund przycisk MENU. Powinien si´ pojawiç komunikat "OSD odblokowane". Przycisk MODE Uyj tego przycisku, aby uruchomiç menu F-ENGINE, ORIGINAL RATIO (Proporcje obrazu) oraz PHOTO EFFECT (Efekty zdj´ç) Wi´cej informacji patrz strona 21. 10 Funkcje panelu sterowania Przycisk AUTO AUTO IMAGE ADJUSTMENT (Automatyczne ustawianie obrazu) Podczas zmiany ustawie monitora, naley zawsze przed wejÊciem do menu ekranowego nacisnàç przycisk AUTO. (Tylko tryb analogowy) Pozwala to na automatyczne dopasowanie parametrów wyÊwietlanego obraz do bieàcej rozdzielczoÊci. Optymalne rozdzielczoÊci to E1940T : 1360 x 768 E2040T : 1600 x 900 E2240T/E2340T : 1920 x1080 Przycisk INPUT (przycisk szybkiego wyboru êróda) Gdy podàczone sà dwa sygnay wejÊciowe, mona wybraç jeden z nich (D-SUB/DVI). Gdy podàczony jest tylko jeden sygna, jest on automatycznie wykrywany. Ustawienie domyÊlne to D-Sub. Przycisk EXIT WyjÊcie z menu OSD. Przycisk zasilania i wskaênik zasilania Przycisk ten jest przeznaczony do wàczania i wyàczania monitora. Wskanik zasilania Êwieci na biao, jeÊli monitor pracuje normalnie (tryb pracy). JeÊli monitor przejdzie w uÊpienie (tryb oszcz´dzania energii), wskanik zasilania zaczyna migotaç biaym kolorem...

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy E2240T jest łatwy w użyciu?

13 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że LG E2240T jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00000121045
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 8.46
= 1.74

Przeciętny wynik wynosi 8.46, a średnia różnica 1.74.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy E2240T jest bardzo wydajny?

13 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że LG E2240T jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00000014026
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 8.62
= 1.50

Przeciętny wynik wynosi 8.62, a średnia różnica 1.5.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy E2240T jest solidny i wytrzymały?

13 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz LG E2240T jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00000013036
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 8.77
= 1.42

Przeciętny wynik wynosi 8.77, a średnia różnica 1.42.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy E2240T ma dobry stosunek ceny do jakości?

13 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00000013009
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 9.00
= 1.52

Przeciętny wynik wynosi 9, a średnia różnica 1.52.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.