25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Telewizory
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników SAMSUNG WS-32M206PDzięki nieocenionej bazie danych, 15 opinii o Telewizory SAMSUNG WS-32M206P, Diplotop porównuje Telewizory SAMSUNG WS-32M206P z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla SAMSUNG WS-32M206P.

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne Telewizory - SAMSUNG
Najlepsze produkty Telewizory - SAMSUNG
Lista marek i producentów
ACER
AKAI
BRANDT
DAEWOO
GRUNDIG
HAIER
HITACHI
JVC
LG
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
SAMSUNG
SCOTT
SHARP
SONY
THOMSON
TOSHIBA
Znajdź najlepsze produkty
Telewizory
Projektory kina domowego
Odtwarzacze DVD
Odtwarzacze Blu-ray
Przenośne odtwarzacze DVD
Nagrywarki DVD
Naziemna telewizja cyfrowa
Piloty
Wzmacniacze do kina domowego
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o SAMSUNG WS-32M206P

Według użytkowników, SAMSUNG WS-32M206P jest względnie przyjazny użytkownikowi.Przeciętnie użytkownicy są usatysfakcjonowani niezawodnością produktu., Ale opinie użytkowników odrobinę się różnią. Możesz zajrzeć na forum SAMSUNG WS-32M206P aby dowiedzieć się z jakimi problemami spotykają się użytkownicy oraz jak je rozwiązują.

Wydajność została oceniona przez użytkowników jako średnia., Ale opinia użytkowników jest bardzo zróżnicowana. Użytkownicy twierdzą, że cena jest odpowiednia w stosunku do oferowanych usług Możesz pobrać instrukcję dla SAMSUNG WS-32M206P aby upewnić się, że produkt spełnia Twoje wymagania.
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
Plug & Play 1 JeÊli telewizor znajduje si´ w trybie gotowoÊci, naciÊnij przycisk zasilania ( ) POWER na pilocie. Efekt: Na ekranie pojawia si´ komunikat Plug & Play. Miga on przez krótkà chwil´, po czym automatycznie ukazuje si´ menu J´zyk (Language). Sprawdê anten´. oe Przen. Pomi 2 Wybierz odpowiedni j´zyk, naciskajàc przycisk oe lub. NaciÊnij przycisk MENU ( ), aby zatwierdziç j´zyk. Efekt: Na ekranie pojawia si´ komunikat Sprawdê anten´. (Check antenna input. JeÊli z menu J´zyk (Language) nie zostanie wybrany aden j´zyk, to menu przestanie byç wyÊwietlane po okoo 30 sekundach. TV Kraj Szukaj Automat. zapam. oe Europa Wschodnia : -/+ 3 Upewnij si´, e antena jest przyàczona do telewizora. NaciÊnij przycisk oe lub. Efekt: Na ekranie pojawia si´ podmenu Automat. zapam. (Auto store) z zaznaczonà pozycjà Kraj (Country). Przen. oe Regulacja Pomi TV Zegar Automatycz. czasowy Wy. czasowy GoÊn. Kana wàcznika Przen. -- : -: Wy -- : -- Wy -- : -- Wy : 10 :1 Czas 4 Wybierz obszar, gdzie mieszkasz, naciskajàc przycisk oe lub. W celu znalezienia kanaów, naciÊnij przycisk M lub L, aby zaznaczyç pozycj´ Szukaj (Search), a nast´pnie naciÊnij przycisk oe lub. NaciÊnij przycisk MENU ( ), aby przerwaç przeszukiwanie. Efekt: Na ekranie pojawia si´ podmenu Czas (Time) z zaznaczonà pozycjà Zegar (Clock). Patrz "Automatyczne programowanie kanaów" na stronie 13. oe Regulacja Pomi 5 Enjoy your watching. Wybierz ustawienie minut lub godzin, naciskajàc przycisk oe lub. Ustaw godzin´ lub minuty, naciskajàc klawisze M lub L. 6 Patrz "Ustawianie i wyÊwietlanie zegara" na stronie 31. TV Plug & Play J´zyk : Polski Czas Niebieskie to Melodia Demo Przen. Wejdê Konfig...

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy WS-32M206P jest łatwy w użyciu?

15 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że SAMSUNG WS-32M206P jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00112311024
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.60
= 2.75

Przeciętny wynik wynosi 6.6, a średnia różnica 2.75.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy WS-32M206P jest bardzo wydajny?

15 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że SAMSUNG WS-32M206P jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00111400125
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.00
= 2.83

Przeciętny wynik wynosi 7, a średnia różnica 2.83.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy WS-32M206P jest solidny i wytrzymały?

15 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz SAMSUNG WS-32M206P jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00110231115
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.13
= 2.60

Przeciętny wynik wynosi 7.13, a średnia różnica 2.6.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy WS-32M206P ma dobry stosunek ceny do jakości?

15 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00110320035
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.27
= 2.72

Przeciętny wynik wynosi 7.27, a średnia różnica 2.72.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.