25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Telewizory
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników SAMSUNG WS-32M206TDzięki nieocenionej bazie danych, 19 opinii o Telewizory SAMSUNG WS-32M206T, Diplotop porównuje Telewizory SAMSUNG WS-32M206T z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla SAMSUNG WS-32M206T.

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne Telewizory - SAMSUNG
Najlepsze produkty Telewizory - SAMSUNG
Lista marek i producentów
ACER
AKAI
BRANDT
DAEWOO
GRUNDIG
HAIER
HITACHI
JVC
LG
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
SAMSUNG
SCOTT
SHARP
SONY
THOMSON
TOSHIBA
Znajdź najlepsze produkty
Telewizory
Projektory kina domowego
Odtwarzacze DVD
Odtwarzacze Blu-ray
Przenośne odtwarzacze DVD
Nagrywarki DVD
Naziemna telewizja cyfrowa
Piloty
Wzmacniacze do kina domowego
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o SAMSUNG WS-32M206T

Przeciętny użytkownik uważa, że SAMSUNG WS-32M206T jest dużo trudniejszy w obsłudze niż produkty konkurencji.Użytkownicy słabo ocenili produkt za trwałość i odporność., Ale opinia użytkowników jest bardzo zróżnicowana. Jeśli chcesz się upewnić, że SAMSUNG WS-32M206T spełnia wszystkie Twoje wymagania – wykorzystaj doświadczenie innych użytkowników Diplofix.

Nabywcy uważają, że produkt nie jest wydajny., Ale nie wszyscy tak uważają. Użytkownicy uważają, że produkt jest oferowany we właściwej cenie Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG WS-32M206T (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp).
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
Sprawdê anten´. oe Przen. 3 Upewnij si´, e antena jest przyàczona do telewizora. NaciÊnij przycisk oe lub. Efekt: Na ekranie pojawia si´ podmenu Automat. zapam. z zaznaczonà pozycjà Kraj. Pomi TV Kraj Szukaj Automat. zapam. oe Europa Wsch. : -/+ 4 Wybierz obszar, gdzie mieszkasz, naciskajàc przycisk oe lub. W celu znalezienia kanaów, naciÊnij przycisk lub , aby zaznaczyç pozycj´ Szukaj, a nast´pnie naciÊnij przycisk oe lub. NaciÊnij przycisk MENU ( ), aby przerwaç przeszukiwanie. Efekt: Na ekranie pojawia si´ podmenu Czas z zaznaczonà pozycjà Zegar. Przen. oe Regulacja Pomi Patrz "Automatyczne programowanie kanaów" na stronie 13. TV Zegar Automatycz. czasowy Wy. czasowy GoÊn. Kana wàcznika Przen. -- : -: Wy -- : -- Wy -- : -- Wy : 10 :1 Pomi Czas 5 Wybierz ustawienie minut lub godzin, naciskajàc przycisk oe lub. Ustaw godzin´ lub minuty, naciskajàc klawisze lub. Patrz "Ustawianie i wyÊwietlanie zegara" na stronie 31. 6 Po wprowadzeniu ustawie naciÊnij przycisk MENU ( Efekt: Na ekranie pojawia si´ komunikat Enjoy your watching. , po czym nastàpi wàczenie zaprogramowanego kanau. oe Regulacja 7 Aby wyzerowaç t´ funkcj´. 1 2 NaciÊnij przycisk MENU ( ). Enjoy your watching. NaciÊnij przycisk lub , aby zaznaczyç pozycj´ Konfig. , a nast´pnie naciÊnij przycisk ENTER ( ). Efekt: Wybrana jest pozycja Plug & Play. TV Plug & Play J´zyk : Polski Czas Niebieskie to Melodia Demo Przen. Wejdê Konfig. : Wy : W Powrót 3 NaciÊnij ponownie przycisk ENTER ( ). Efekt: Na ekranie pojawia si´ komunikat Plug & Play oznaczajàcy, e funkcja zacz´a dziaaç. Polski - 11 Autoprezentacja W celu zapoznania si´ z rónymi menu, jakie zawiera telewizor, mona obejrzeç gotowà prezentacj´. 1 NaciÊnij przycisk MENU ( ). Efekt: Na ekranie pojawia si´ menu gówne...

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy WS-32M206T jest łatwy w użyciu?

19 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że SAMSUNG WS-32M206T jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

01311320125
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.16
= 3.17

Przeciętny wynik wynosi 6.16, a średnia różnica 3.17.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy WS-32M206T jest bardzo wydajny?

19 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że SAMSUNG WS-32M206T jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

01213311124
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.00
= 2.97

Przeciętny wynik wynosi 6, a średnia różnica 2.97.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy WS-32M206T jest solidny i wytrzymały?

19 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz SAMSUNG WS-32M206T jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

01221231124
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.11
= 2.97

Przeciętny wynik wynosi 6.11, a średnia różnica 2.97.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy WS-32M206T ma dobry stosunek ceny do jakości?

19 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00312221026
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.53
= 3.05

Przeciętny wynik wynosi 6.53, a średnia różnica 3.05.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.