25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Telewizory
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników SAMSUNG WS-32Z46VDzięki nieocenionej bazie danych, 106 opinii o Telewizory SAMSUNG WS-32Z46V, Diplotop porównuje Telewizory SAMSUNG WS-32Z46V z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla SAMSUNG WS-32Z46V.

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne Telewizory - SAMSUNG
Najlepsze produkty Telewizory - SAMSUNG
Lista marek i producentów
ACER
AKAI
BRANDT
DAEWOO
GRUNDIG
HAIER
HITACHI
JVC
LG
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
SAMSUNG
SCOTT
SHARP
SONY
THOMSON
TOSHIBA
Znajdź najlepsze produkty
Telewizory
Projektory kina domowego
Odtwarzacze DVD
Odtwarzacze Blu-ray
Przenośne odtwarzacze DVD
Nagrywarki DVD
Naziemna telewizja cyfrowa
Piloty
Wzmacniacze do kina domowego
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o SAMSUNG WS-32Z46V

Przeciętnie użytkownicy uważają, że łatwość obsługi SAMSUNG WS-32Z46V jest na dobrym poziomie.Nabywcy uważają, że produkt nie wyróżnia się niezawodnością ani odpornością., Ale zdania użytkowników są podzielone. Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz pomocy, forum Diplofix pomoże Ci wybrać między SAMSUNG WS-32Z46V i innymi produktami.

Użytkownicy uważają produkt za całkiem wydajny., Ale użytkownicy nie są jednomyślni. Użytkownicy uważają, że produkt jest oferowany we właściwej cenie Unikniesz niemiłych niespodzianek, jeżeli obejrzysz instrukcję dla SAMSUNG WS-32Z46V przed zakupem.
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
Anten¬" (Ant. Input Check). Anten¬ Wybierz Wyjd·¢ 2 Pami¬¢ automatyczna Kraj Szukaj : Europa wsch. : ­/+ ã 3 Jeªli w menu "J¬zyk" (Language)& nie zostanie wybrany ¿aden j¬zyk, menu "J¬zyk" (Language) zostanie wyªwietlone po oko³o 30 sekundach. Wybierz Wejd· Wyjd·¢ Upewnij si¬, ¿e antena jest pod³¹czona do telewizora. Nast¬pnie naciªnij przycisk + lub ­. Wynik: Pojawi si¬ menu "Pami¬¢ automatyczna" (Auto store ). Wybierz swój kraj naciskaj¹c przycisk + lub ­. Aby szuka¢ kana³ów, wybierz "Szukaj" (Search) naciskaj¹c przycisk s lub t, a nast¬pnie przycisk + lub ­ (zobacz: "Automatyczne strojenie kana³ów" na stronie 11). Naciªnij przycisk MENU, by przejª¢ dalej. Wynik: Pojawi si¬ menu "Czas" (Time). Naciªnij przycisk + lub ­, by przejª¢ do godzin lub minut. Ustaw godzin¬ oraz minuty naciskaj¹c przycisk s lub t (zobacz: "Ustawienie zegara oraz wyªwietlanie czasu" na stronie 27). Po zakoïczeniu naciªnij przycisk MENU. Wynik: Pojawi si¬ komunikat "Enjoy your watching" (mi³ego ogl¹dania), a nast¬pnie zostanie uaktywniony poprzednio zapisany kana³. Jeªli chcesz ponownie ustawi¢ t¬ funkcj¬. 1 2 Naciªnij przycisk MENU. Naciªnij przycisk s lub t, aby wybra¢ "Funkcja" (Function), a nast¬pnie naciªnij przycisk + lub ­. Wybierz "Plug & Play" naciskaj¹c przycisk s lub t, a nast¬pnie naciªnij przycisk + lub ­. Wynik: Pojawi si¬ informacja "Plug & Play". 4 Czas Zegar Budzik : -- : -: Wy³ 5 Wybierz Wejd· Wyjd·¢ 6 Funkcja J¬zyk Czas Plug & Play Nieb. t³o Blokada Demo Wybierz E E E : Wy³ : Wy³ E Wejd· Wyjd· 7 3 Funkcja J¬zyk Czas Plug & Play Nieb. t³o Blokada Demo Wybierz E E E : Wy³ : Wy³ E Wejd· Wyjd· 9 Tryb demonstracyjny telewizora Aby zapozna¢ si¬ z ró¿nymi funkcjami menu telewizora proponujemy obejrze¢ demonstracj¬ mo¿liwoªci jego menu. Obraz F Tryb U¿ytkownika E Ustaw Redukt. szumu : Wy³ Skrócenie rastra :0 E 1 2 3 Naciªnij przycisk MENU...

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy WS-32Z46V jest łatwy w użyciu?

106 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że SAMSUNG WS-32Z46V jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

100481818912531
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.13
= 2.35

Przeciętny wynik wynosi 7.13, a średnia różnica 2.35.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy WS-32Z46V jest bardzo wydajny?

106 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że SAMSUNG WS-32Z46V jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

101182314165730
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.08
= 2.32

Przeciętny wynik wynosi 7.08, a średnia różnica 2.32.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy WS-32Z46V jest solidny i wytrzymały?

106 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz SAMSUNG WS-32Z46V jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

1003821101651032
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.25
= 2.36

Przeciętny wynik wynosi 7.25, a średnia różnica 2.36.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy WS-32Z46V ma dobry stosunek ceny do jakości?

106 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

302192013207724
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.79
= 2.44

Przeciętny wynik wynosi 6.79, a średnia różnica 2.44.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.