25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Telewizory
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników SAMSUNG WS-32Z68PDzięki nieocenionej bazie danych, 22 opinii o Telewizory SAMSUNG WS-32Z68P, Diplotop porównuje Telewizory SAMSUNG WS-32Z68P z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla SAMSUNG WS-32Z68P.

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne Telewizory - SAMSUNG
Najlepsze produkty Telewizory - SAMSUNG
Lista marek i producentów
ACER
AKAI
BRANDT
DAEWOO
GRUNDIG
HAIER
HITACHI
JVC
LG
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
SAMSUNG
SCOTT
SHARP
SONY
THOMSON
TOSHIBA
Znajdź najlepsze produkty
Telewizory
Projektory kina domowego
Odtwarzacze DVD
Odtwarzacze Blu-ray
Przenośne odtwarzacze DVD
Nagrywarki DVD
Naziemna telewizja cyfrowa
Piloty
Wzmacniacze do kina domowego
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o SAMSUNG WS-32Z68P

Średnio użytkownicy uważają, że SAMSUNG WS-32Z68P jest bardzo praktyczny.Produkt został wysoko oceniony za niezawodność i solidność., Ale zdania użytkowników są podzielone. Jeśli chcesz się upewnić, że SAMSUNG WS-32Z68P spełnia wszystkie Twoje wymagania – wykorzystaj doświadczenie innych użytkowników Diplofix.

Użytkownicy uznali produkt za bardzo wydajny., Co więcej, większość użytkowników podziela tą opinię. Nabywcy uważają, że produkt jest bardzo tani Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG WS-32Z68P (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp).
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
8 Zapoznanie z pilotem POL Pilot suy przede wszystkim do: Zmiany kanaów i regulacji goÊnoÊci Wyboru ustawie telewizora przy uyciu menu ekranowego Najcz´Êciej uywane przyciski, wraz z opisem funkcji, sà przestawione w poniszej tabeli. PIP Przycisk Podczas oglàdania WyÊwietla nast´pny zaprogramowany kana. WyÊwietla poprzedni zaprogramowany kana. Funkcja menu Wybiera poprzednià pozycj´ menu. Wybiera nast´pnà pozycj´ menu. P P do -/-- Umoliwia przejÊcie do kanau o odpowiednim numerze. Suy do wybierania kanaów o numerach dwucyfrowych. Po naciÊni´ciu tego przycisku na ekranie pojawia si´ symbol "--". Naley wtedy wprowadziç dwucyfrowy numer. Zmniejsza poziom goÊnoÊci. Pozwala: wyÊwietliç podmenu zawierajàce opcje dla danej pozycji menu r´cznie przeszukiwaç kanay w dó zmniejszyç wartoÊci opcji w menu Pozwala: wyÊwietliç podmenu zawierajàce opcje dla danej pozycji menu r´cznie przeszukiwaç kanay w gór´ zwi´kszyç wartoÊci opcji w menu Zwi´ksza poziom goÊnoÊci. MUTE Umoliwia chwilowe wyàczenie dêwi´ku. Aby z powrotem wàczyç dêwi´k, naciÊnij ponownie ten sam przycisk lub przycisk ­ lub +. MENU WyÊwietla menu ekranowe. Przywraca poprzednie menu lub normalny obraz telewizyjny. Wàcza telewizor, gdy znajduje si´ on w trybie gotowoÊci. BezpoÊrednio zamyka menu i przywraca normalny obraz telewizyjny. TV 9 Funkcja Plug & Play POL Plug & Play Po wàczeniu telewizora po raz pierwszy nast´puje automatyczne ustawienie trzech podstawowych parametrów uytkownika:j´zyka, kanau i zegara. 1 Spr. Anten´ JeÊli telewizor znajduje si´ w trybie gotowoÊci, naciÊnij przycisk zasilania ( ) POWER na pilocie. Efekt: Na ekranie pojawia si´ komunikat Plug & Play. Miga on przez krótkà chwil´, po czym automatycznie ukazuje si´ menu J´zyk (Language). TV Kraj Szukaj Pami´ç automatyczna : Europa wsch...

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy WS-32Z68P jest łatwy w użyciu?

22 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że SAMSUNG WS-32Z68P jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00011325127
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.50
= 2.19

Przeciętny wynik wynosi 7.5, a średnia różnica 2.19.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy WS-32Z68P jest bardzo wydajny?

22 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że SAMSUNG WS-32Z68P jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00011133508
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.77
= 2.09

Przeciętny wynik wynosi 7.77, a średnia różnica 2.09.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy WS-32Z68P jest solidny i wytrzymały?

22 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz SAMSUNG WS-32Z68P jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00003251227
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.41
= 2.23

Przeciętny wynik wynosi 7.41, a średnia różnica 2.23.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy WS-32Z68P ma dobry stosunek ceny do jakości?

22 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00002136109
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.77
= 2.07

Przeciętny wynik wynosi 7.77, a średnia różnica 2.07.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.